×
تماس با ما
سایر راه های ارتباطی :

045-33723484

نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک

✔ مطب و درمانگاه خود را به راحتی و با خیال راحت مدیریت کنید

سفارش محصول نسخه های نرم افزار

پذیرش بیماران

پذیرش بیمار در نرم افزار مدیریت مطب شامل تمام مراحل پذیرش یک بیمار با قراردادهای بیمه ای تعریف شده، بیمه تکمیلی و خدمات مشخص، صدور قبض، صف انتظار پزشک و مدیریت عملیات حسابداری و بیمه ای مربوط به آن می باشد. اطلاعات بیشتر

نوبت دهی

رزرو وقت قبلی پذیرش، برای یک فرد در تاریخ و زمان مشخص. در هنگام پذیرش می توان از این نوبت ها برای پذیرش بیماران استفاده کرد. اطلاعات بیشتر

پرونده پزشکی

شامل مشخصات یک بیمار، سوابق پزشکی، سوابق پزشکی نزدیکان بیمار، آزمایش ها و تمامی نوبت ها، پذیرش ها، و ملاقات های ثبت شده او می باشد. اطلاعات بیشتر

حسابداری مطب

شامل حسابداری تمامی پذیرش های انجام شده با قراردادها و خدمات مشخص، مدیریت امور مربوط به صندوق و گردش صندوق،مدیریت دفاتر مالی و چک ها می باشد. اطلاعات بیشتر

عملیات لیست بیمه

انجام پذیرش با حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشخص، بیمه تکمیلی و همچنین تهیه لیست بیمه ماهانه به صورت فایل لیست بیمه و گزارش های چاپی. اطلاعات بیشتر

گزارش ها

گزارش های آماری و مالی به تفکیک پزشکان، خدمات، قراردادها، بیماران و شیفت های کاری و در زمان و تاریخ های مشخص و همچنین گزارش های مالی متنوع و گزارش عملکرد کاربران و پرسنل و ... اطلاعات بیشتر

تحت سیستم عامل ویندوز

تحت شبکه و چند کاربره

حدقل سیستم مورد نیاز

رم 2 گیگ و فضای هارد 2 گیگ همچنین کارت گرافیک 512 مگابایت، ویندوز هفت و بالاتر می باشد.

ویرایش کامل

به زودی...

 • پذیرش بیماران به تفکیک پزشکان
 • صندوق دار و صندوق مرکزی
 • تشکیل پرونده بیمار
 • ثبت سوابق پزشکی نزدیکان بیمار
 • ثبت داروهای مصرفی بیمار
 • ثبت آزمایش ها ی بیمار
 • ثبت تصاویر پزشکی بیمار
 • حسابداری مطب و درمانگاه
 • گزارش های بیمه ای و تهیه دیسکت بیمه ماهانه
 • تعریف شیفت های کاری
 • نوبت دهی بیماران
 • صف انتظار پزشک
 • نسخه نویسی
 • نسخه نویسی با استفاده از قلم نوری
 • گزارش های آماری متفاوت از عملیات انجام شده

ویرایش نسخه نویسی

به زودی...

 • xپذیرش بیماران به تفکیک پزشکان
 • xصندوق دار و صندوق مرکزی
 • تشکیل پرونده بیمار
 • ثبت سوابق پزشکی نزدیکان بیمار
 • ثبت داروهای مصرفی بیمار
 • ثبت آزمایش های بیمار
 • ثبت تصاویر پزشکی بیمار
 • xحسابداری مطب و درمانگاه
 • xگزارش های بیمه ای و تهیه دیسکت بیمه ماهانه
 • تعریف شیفت های کاری
 • xنوبت دهی بیماران
 • xصف انتظار پزشک
 • نسخه نویسی
 • نسخه نویسی با استفاده از قلم نوری
 • گزارش های آماری متفاوت از عملیات انجام شده

ویرایش حسابداری مطب و درمانگاه

 • پذیرش بیماران به تفکیک پزشکان
 • صندوق دار و صندوق مرکزی
 • تشکیل پرونده بیمار
 • ثبت سوابق پزشکی نزدیکان بیمار
 • ثبت داروهای مصرفی بیمار
 • ثبت آزمایش های بیمار
 • ثبت تصاویر پزشکی بیمار
 • حسابداری مطب و درمانگاه
 • گزارش های بیمه ای و تهیه دیسکت بیمه ماهانه
 • تعریف شیفت های کاری
 • نوبت دهی بیماران
 • صف انتظار پزشک
 • xنسخه نویسی
 • xنسخه نویسی با استفاده از قلم نوری
 • گزارش های آماری متفاوت از عملیات انجام شده

ویرایش آرشیو سوابق پزشکی بیمار

 • xپذیرش بیماران به تفکیک پزشکان
 • xصندوق دار و صندوق مرکزی
 • تشکیل پرونده بیمار
 • ثبت سوابق پزشکی نزدیکان بیمار
 • ثبت داروهای مصرفی بیمار
 • ثبت آزمایش های بیمار
 • ثبت تصاویر پزشکی بیمار
 • xحسابداری مطب و درمانگاه
 • xگزارش های بیمه ای و تهیه دیسکت بیمه ماهانه
 • xتعریف شیفت های کاری
 • xنوبت دهی بیماران
 • xصف انتظار پزشک
 • xنسخه نویسی
 • xنسخه نویسی با استفاده از قلم نوری
 • xگزارش های آماری متفاوت از عملیات انجام شده
کارشناسان ما طی 24 ساعت پس از ثبت سفارش با شما تماس خواهند گرفت.

راهنمای کاربری جامع و کامل

راهنمای نصب و استفاده نرم افزار جامع مدیریت مطب و درمانگاه کوک

همین حالا شروع کنید

نرم افزار مدیریت درمانگاه و مطب کوک در سال 1393 و با هدف بهبود عملکرد مدیریت مطب ها و درمانگاه های سراسر کشور تولید و توسعه داده شد

تمامی حقوق مادی و معنوی این نرم افزار متعلق به شرکت افراز دادگان کوک می باشد

افرازدادگان کوک