×
تماس با ما
سایر راه های ارتباطی :

045-33723484

نسخه 1.0.0.0

  نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک  

آماده ارائه می باشد.

چند درصده شدن خدمات تاریخ : 11/10/1278

در نسخه ی جدید نرم افزار کوک برای هر خدمت میتوان برای هر بیمه یا قرارداد هزینه خدمت و همچنین درصد محاسبه متفاوتی تعریف کرد.


امکان چاپ چند ستونه قبض پذیرش در ورق A5 یا A4 تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک علاوه بر روش قبلی یعنی استفاده از فیش پرینتر برای چاپ ، امکان چاپ چند ستونی بر روی کاغذ A5 و یا کاغذ A4 نیز اضافه شد تا با توجه به امکانات موجود اقدام به صدور قبض نمایید.

 امکان چاپ چند ستونه قبض پذیرش در ورق A5 یا A4


اضافه شدن امکان چاپ فاکتور پذیرش بر روی چند چاپگر به طور همزمان تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک این امکان وجود دارد تا مشخص کرد قبض پذیرش در کدام چاپگرهای متصل به شبکه چاپ شود. این گزینه برای زمانی است که میخواهید بیمار قبضش به طور اتوماتیک دست بخش های دیگر نیز برسد


اضافه شدن گزارش پذیرش ها به تفکیک شیفت تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک ، این امکان وجود دارد تا بتوان دید چه خدماتی در یک شیف خاص ارایه شده و وعیت مالی آن شیفت را مشاهده کرد

 اضافه شدن گزارش پذیرش ها به تفکیک شیفت


اضافه شدن بیمه های تکمیلی تاریخ : 11/10/1278

در نسخه ی جدید نرم افزار کوک میتوان یک بیمه را به عنوان تکمیلی مشخص کرد و محاسبات بیمه ای به صورت تکمیلی انجام می شود . به عنوان مثال کارت های طلایی.


چند خدمته شدن پذیرش تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک این امکان وجود دارد در یک پذیرش برای یک بیمار چندین خدمت را انتخاب کرد  و تمام این خدمات در یک قبض چاپ شوند.

چند خدمته شدن پذیرش


امکان تغییر هزینه خدمات در لحظه پذیرش تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک این امکان وجود دارد تا قیمت برخی از خدمات را متغیر کرد تا در لحظه پذیرش بتوان هزینه آن ها را مشخص کرد به عنوان مثال قیمت بخیه ممکن است برای هر بیمار متفاوت باشد


امکان تغییر شیف به صورت دستی تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک این امکان وجود دارد زمان شروع و پایان شیف را به صورت دستی مشخص کرد.

 امکان تغییر شیف به صورت دستی


شروع شماره قبض از ماهانه به شیف تغییر یافت تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک شماره قبض ها در هر شیف از نو شروع خواهد شد .


جدا شدن شماره قبض نسخه از سایر خدمات تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک خدمات اصلی مانند ویزیت شماره قبض جدایی از سایر خدمات خواهند داشت .


اضافه شدن گزارش خلاصه شیفت تاریخ : 11/10/1278

در نسخه جدید نرم افزار کوک این امکان اضافه شد تا در یک قبض کوچک و در یک نگاه وضعیت مالی یک شیفت را مشاهده کرد.


افرازدادگان کوک