×
تماس با ما
سایر راه های ارتباطی :

045-33723484

   شرکت اِفراز دادگان کوک در اسفند سال1394 به ثبت رسید. این شرکت نرم افزاری عمده فعالیت خود را براساس پیشینه نرم افزاری و دغدغه ی موسسین آن در بخش سلامت و درمان و به ارائه و اجرای ایده های مربوط به این حوزه اختصاص می دهد و در این راستا تاکنون دو نرم افزار در حوزه ی درمان تولید نموده است و برنامه ریزی های آتی آن گسترش هر چه بیشتر فعالیتهای خود در این حوزه می باشد.
 

         افراز دادگان کوک فعالیتهای خود را بر پایه های زیر بنا نهاده است:

  • اولویت قرار دادن کیفیت در محصولات و خدمات
  • دوری از ارائه محصول (نرم افزار یا خدمت) تکراری مگر زمانی که تکرار موضوع به دلیل بهینه سازی و پیشرفت باشد.
  • ارائه خدمات به گونه ای که بیشترین میزان اعتماد متقابل جلب گردد.
  • رعایت حقوق مشتری و اِفراز دادگان کوک توأمان
  • تلاش در جهت بهینه سازی ایده ها و به اجرا درآوردن ایده هایی که بیشترین و مناسب ترین کمک را به ارتقاء سطح سلامت می کنند.

   ما به دریافت نظرات شما در مورد محصولات خود سخت امیدواریم. اهمیت آن از این جهت است که در ارائه محصولات، بی واسطه، از نیازهای شما آگاه شویم و با در نظر گرفتن آنها به مفهوم مشتری مداری هر چه بیشتر ارج نهیم.

 

افرازدادگان کوک