×
تماس با ما
سایر راه های ارتباطی :

045-33723484

پذیرش بیمار

یکی از مهمترین عملیات در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک انجام پذیرش ها و مدیریت عملیات مالی و بیمه ای مربوط به آن می باشد.


روش های دسترسی

از طریق منوی اصلی از منوی میزکار، گزینه میزکار منشی
از طریق منوی دسترسی سریع از منوی دسترسی سریع گزینه پذیرش (تصویر 1)
منوی پذیرش بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 1

در تصویر 2 توضیحی از بخش های مختلف موجود در پذیرش را مشاهده خواهید کرد که ابتدا توضیحی مختصر درباره هر کدام از این بخش ها داده می شود.

بخش پذیرش بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 2

 1. نوبت های رزرو شده بیمارن : در این بخش می توانید نوبت های رزرو شده بیماران را مشاهده کرده و با استفاده از آن ها پذیرش انجام دهید. جهت اطلاعات بیشتر درباره پذیرش از نوبت های رزرو شده به بخش آموزش پذیرش از نوبت های رزرو شده در نرم افزار مراجعه نمایید.
 2. صف انتظار پزشک : این صف برای مدیریت بیمارانی است که پذیرش شده اند و منتظر خدمت رسانی هستند و شما با استفاده از این صف می توانید ترتیب خدمات رسانی افراد را مشخص نمایید. جهت اطلاعات بیشتر درباره مدیریت صف انتظار پزشک به بخش آموزش مدیریت صف انتظار پزشک مراجعه نمایید.
 3. فیلد های پذیرش : در این قسمت مشخصات پذیرش جدید توسط کاربر مشخص می شود.
 4. نوار وضعیت پذیرش : در این قسمت مشخصاتی درباره پذیرش در حال انجام نمایش داده می شود که در ادامه به طور کامل شرح داده خواهند شد.

نوار وضعیت پذیرش :

نوار وضعیت پذیرش در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 3
 1. تعداد نوبت های موجود برای تاریخ و پزشک مشخص شده را نمایش می دهد.
 2. کاربر پذیرش کننده را مشخص می کند.
 3. تاریخ ثبت پذیرش را مشخص می نماید.
 4. تاریخ جاری را نمایش می دهد.
 5. زمان انجام پذیرش را مشخص می کند.
 6. مشخص می کند نسبت به قرارداد انتخاب شده سهم بیمار چه مبلغی محاسبه می شود این مبلغ در لیست فایل بیمه ماهانه لحاظ می شود.
 7. مشخص می کند نسبت به قرارداد انتخاب شده سهم سازمان بیمه ای چه مبلغی محاسبه می شود این مبلغ در لیست فایل بیمه ماهانه لحاظ می شود.
 8. شیفت انجام پذیرش را مشخص می کند. جهت اطلاعات بیشتر درباره نحوه ی تعویض شیفت به بخش آموزش تعویض شیفت مراجعه نمایید.

پذیرش بیمار :

ابتدا باید نوع قرارداد خود را مشخص نمایید (تصویر 4).

برای این کار بر روی قرارداد ها کلیک کنید یا کلید میانبر f2 از صفحه کلید را فشار دهید تا لیست قراردادها نمایش داده شود؛ حال قرارداد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

انتخاب قرارداد در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 4

حال باید نام و نام خانوادگی بیمار را وارد نمایید اگر از قبل پرونده ای برای بیمار وجود داشته باشد با نوشتن چند حرف اول نام او لیست پرونده های یافت شده برای شما ظاهر می شود و می توانید پرونده مورد نظر خود را انتخاب نمایید در غیر این صورت پرونده جدیدی برای او به صورت خودکار پس از انجام موفق پذیرش ثبت خواهد شد (تصویر 5).

انتخاب پرونده در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 5

در قسمت دفترچه (تصویر 6) باید مشخصات دفترچه بیمار را وارد نمایید . این اطلاعات برای تهیه فایل لیست بیمه ماهانه ضروری می باشد.

انتخاب پرونده در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 6

می توانید از قسمت دستیار پزشک دستیار پزشک مورد نظر خود را انتخاب نمایید این قسمت اختیاری می باشد.

حال باید خدمات مورد نظر خود را برای این پذیرش انتخاب نمایید؛ برای این کار بر روی قسمت خدمات (تصویر 7) کلیک کنید تا جدول انتخاب خدمات پزشکی برای شما نمایش داده شود (تصویر 8). در این قسمت می توانید به تعداد دلخواه خدمات برای پذیرش خود مشخص نمایید برای این کار بر روی قسمت خدمت مشخص شده در تصویر 9 کلیک کنید تا لیست خدمات برای شما نمایش داده شوند. حال باید تعداد انجام خدمات را در قسمت تعداد مشخص نمایید (تصویر 10). با انتخاب خدمت به صورت خودکار یک ردیف جدید برای انتخاب خدمت دیگر اضافه می شود (تصویر 11). همچنین اگر بخواهید خدمتی را کنسل کنید می توانید بر روی ردیف مورد نظر رفته و از کلید های میانبر Ctrl + Delete از صفحه کلید استفاده نمایید.

انتخاب خدمت در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 7
انتخاب خدمت در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 8
انتخاب خدمت در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 9
انتخاب خدمت در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 10
انتخاب خدمت در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 11
انتخاب خدمت در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 12

در مرحله آخر باید پزشک معالج را انتخاب نمایید؛ برای این کار از قسمت مشخص شده در تصویر 13 استفاده نمایید.

انتخاب پزشک در پذیرش نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 13

برای ثبت پذیرش بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک به دو روش می توانید عمل کنید :

روش اول ثبت بدون ارسال به صف انتظار پزشک : روی آیکون مشخص شده در تصویر 14 کلیک کنید و یا از کلید های میانبر در صفحه کلید ctrl + s استفاده کنید

ذخیره پذیرش در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 14

روش دوم ثبت و ارسال به صف انتظار پزشک : روی آیکون مشخص شده در تصویر 14 کلیک کنید و یا از کلید های میانبر در صفحه کلید ctrl + shift + s استفاده کنید

ذخیره پذیرش در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 15

پس از ثبت موفق پذیرش، به صورت خودکار تمامی فیلدها خالی شده و آماده پذیرش جدید می شوند.

افرازدادگان کوک