×
تماس با ما
سایر راه های ارتباطی :

045-33723484

نوبت دهی

در این بخش می توانید برای بیماران وقت قبلی برای تاریخ و ساعت مشخص رزرو نمایید.

شما می توانید با استفاده از این نوبت ها پذیرش انجام دهید.


روش های دسترسی

از طریق منوی اصلی از منوی مدیریت، گزینه نوبت ها

رزرو نوبت جدید :

ابتدا بر روی آیکون + بر روی منو کلیک کنید (شکل1) تا پنجره رزرو نوبت جدید باز شود (شکل 2).

مدیریت نوبت ها در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 1
رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 2

انتخاب پزشک : ابتدا باید پزشک مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ با انتخاب هر پزشک می توانید شیفت های کاری او را نیز مشاهده کنید (تصویر 3).

رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 3

انتخاب تاریخ و ساعت : در این قسمت تاریخ و ساعت رزرو را باید مشخص نمایید. همچنین با انتخاب تاریخ و ساعت در صورت رزرو بودن نوبت هایی دیگر در این تاریخ و ساعت لیست آن ها برای شما نمایش داده می شود (تصویر 4).

رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 4

انتخاب بیمار : در این قسمت باید نام بیمار خود را وارد نمایید. اگر فرد از قبل پرونده داشته باشد با نوشتن چند حرف اول نام او می توانید او را از لیست انتخاب نمایید، در غیر این صورت به صورت خودکار یک پرونده پزشکی برای او ثبت خواهد شد (تصویر 5).

رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 5

همچنین می توانید برای جستجوی پرونده از پنل جستجو پرونده (تصویر 6) استفاده کنید؛ برای این کار ابتدا باید پارامتر های جستجوی خود را مشخص کنید، (تصویر 7) سپس در قسمت جستجو، کلمه مورد نظر خود را تایپ کنید و کلید Enter را از صفحه کلید فشار دهید تا پرنده های پزشکی یافت شده برای شما نمایش داده شوند (تصویر 8) حال می توانید پرونده مورد نظر خود را از لیست انتخاب نمایید.

رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 6
رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 7
رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 8

انتخاب خدمت : در این بخش باید خدمت مورد نظر خود را مشخص نمایید (تصویر 9).

رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 9

همچنین می توانید مبلغ پیش پرداختی بیمار را نیز وارد نمایید. این مبلغ هنگام پذیرش لحاظ خواهد شد (تصویر 10).

رزرو نوبت پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 10

جهت ثبت اطلاعات بر روی آیکون مشخص شده در تصویر 11 کلیک کنید و یا از کلید های میانبر ctrl + s در صفحه کلید استفاده کنید.

ذخیره مشخصات رزرو نوبت در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 11

بعد از ثبت نوبت می توانید اقدام به چاپ قبض نوبت آن نمایید، برای این کار بر روی آیکون کلیک کنید (تصویر 12).

چاپ قبض نوبت رزرو شده در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 12

ویرایش مشخصات نوبت رزرو شده :

بر روی آیکون بر روی منو کلیک کنید (تصویر 13) تا پنجره مشخصات نوبت رزرو شده باز شود

ویرایش مشخصات نوبت رزرو شده در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 13

اطلاعات مورد نظر را با دقت تغییر دهید

جهت ثبت اطلاعات بر روی آیکون مشخص شده در تصویر 11 کلیک کنید و یا از کلید های میانبر در صفحه کلید ctrl + s استفاده کنید

حذف نوبت رزرو شده :

بر روی آیکون بر روی منو کلیک کنید (تصویر 14)

حذف نوبت رزرو شده در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 14
افرازدادگان کوک