×
تماس با ما
سایر راه های ارتباطی :

045-33723484

مدیریت پرونده های پزشکی بیماران

پرونده های پزشکی شامل تمامی سوابق پزشکی بیماران که به درمانگاه و مطب شما مراجعه کرده اند می باشد .

شما به راحتی می توانید این اطلاعات را توسط نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک، مدیریت و در هر زمان از آن ها استفاده کنید.

هر فردی که توسط نرم افزار پذیرش شود یک پرونده به صورت خودکار برای او ایجاد می گردد.


روش های دسترسی

از طریق منوی اصلی از منوی مدیریت گزینه پرونده ها
از طریق منوی دسترسی سریع پرونده

تعریف پرونده جدید :

ابتدا بر روی آیکون + بر روی منو کلیک کنید (شکل1) تا پنجره تعریف پرونده جدید باز شود (شکل 2).

مدیریت پرونده ها در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 1
تعریف پرونده در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 2

ابتدا اطلاعات بیمار را با دقت وارد نمایید.

زمانی که اشاره گر ماوس را بر روی ناحیه پروفایل کاربر ببرید (تصویر 3) چندین گزینه برای شما نمایش داده خواهد شد که در زیر کاربرد هر کدام شرح داده شده است :

گرفتن تصویر پروفایل بیمار با استفاده از دوربین
حذف تصویر پروفایل بیمار
انتخاب تصویر پروفایل بیمار از کامپیوتر
مشاهده تصویر پروفایل بیمار در اندازه اصلی
انتخاب تصویر پروفایل بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 3

از قسمت پزشکان معالج باید مشخص کنید که این بیمار تحت نظر کدام یک از پزشکان درمانگاه و مطب شما می باشد (تصویر 4).

انتخاب پزشکان معالج بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 4

تعریف سوابق پزشکی بیمار :

برای تعریف سوابق پزشکی بیمار بر روی دکمه سوابق پزشکی بیمار از منوی سمت راست (شکل5) کلیک کنید تا لیست سوابق پزشکی برای شما نمایان شود(شکل 6).

انتخاب سوابق پزشکی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 5
انتخاب سوابق پزشکی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 6

با کلیک بر روی هر سابقه می توانید آن را تیک زده و انتخاب کنید.

همچنین در صورتی که سابقه مورد نظر شما در لیست نباشد می توانید در کادر بالای هر دسته بندی، سابقه جدید را تایپ کرده و کلید اینتر را بزنید (شکل 7) تا سابقه مورد نظر شما به لیست اضافه شده و به صورت خودکار انتخاب شود.

تعریف سابقه پزشکی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 7

تعریف سوابق پزشکی نزدیکان بیمار :

برای تعریف سوابق پزشکی نزدیکان بیمار بر روی دکمه سوابق پزشکی نزدیکان بیمار از منوی سمت راست (شکل8) کلیک کنید تا بخش سوابق پزشکی نزدیکان بیمار برای شما نمایان شود(شکل 9).

تعریف سابقه پزشکی نزدیکان بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 8
تعریف سابقه پزشکی نزدیکان بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 9

در این قسمت یک جدول را مشاهده خواهید کرد که :

از سمت راست اولین ستون این جدول باید نوع رابطه را انتخاب کنید.

ستون بعدی شرح بیماری می باشد .

ستون بعدی وضعیت حیات فرد را مشخص می نماید.

در قسمت شرح وضعیت می توانید شرحی از وضعیت کنونی فرد وارد نمایید.

تعریف سوابق چشم پزشکی بیمار :

برای تعریف سوابق چشم پزشکی بیمار بر روی دکمه چشم پزشکی از منوی سمت راست (شکل10) کلیک کنید تا بخش سوابق چشم پزشکی بیمار برای شما نمایان شود(شکل 11).

تعریف سابقه چشم پزشکی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 10
تعریف سابقه چشم پزشکی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 11

تعریف سوابق داروهای مصرفی :

برای تعریف سوابق داروهای مصرفی بیمار بر روی دکمه داروهای مصرفی از منوی سمت راست (شکل12) کلیک کنید تا بخش سوابق داروهای مصرفی بیمار برای شما نمایان شود(شکل 13).

تعریف سابقه داروهای مصرفی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 12
تعریف سابقه داروهای مصرفی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 13

در این بخش جدولی وجود دارد که می توانید لیست داروهای مصرفی بیمار را به شرح زیر در آن وارد نمایید :

نام دارو : در این قسمت ابتدا کلیک کنید سپس چند حرف اول دارو را وارد نمایید و کلید enter را از صفحه کلید فشار دهید تا لیست داروهایی مشابه با کلمه نوشته شده توسط شما، ظاهر شود سپس می توانید داروی مورد نظر را خود را از لیست با استفاده از کلید enter انتخاب نمایید (تصویر 14).

لیست داروها در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 14

میزان مصرف : در این قسمت ابتدا کلیک کنید سپس میزان مصرف این دارو توسط بیمار را وارد نمایید.

شرح مصرف : در این قسمت ابتدا کلیک کنید سپس شرح مصرف این دارو توسط بیمار را وارد نمایید.

جهت ثبت اطلاعات بر روی آیکون مشخص شده در تصویر 15 کلیک کنید و یا از کلید های میانبر در صفحه کلید ctrl + s استفاده کنید

ذخیره مشخصات پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 15

تعریف آزمایشات پرونده بیمار :

برای تعریف سوابق آزمایشات بیمار بر روی دکمه آزمایشات از منوی سمت راست (شکل16) کلیک کنید تا بخش سوابق آزمایشات بیمار برای شما نمایان شود(شکل 17).

تعریف سوابق آزمایشات پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 16
تعریف سوابق آزمایشات پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 17

در این بخش تمام سوابق آزمایشات ثبتی پرونده بیمار در نرم افزار را می توانید مشاهده کنید.

برای تعریف آزمایش جدید بر روی دکمه درخواست جدید (تصویر 18) کلیک کنید تا فیلد ها آماده دریافت اطلاعات شوند.

تعریف سابقه آزمایش جدید برای پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 18

اطلاعات مورد نظر را با دقت وارد نمایید.

بر روی دکمه ذخیره (تصویر 19) کلیک کنید تا آزمایش جدید با موفقیت ثبت شود.

ذخیره سابقه آزمایش جدید برای پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 19

سایر بخش های پرونده :

  • نوبت ها : در این بخش می توانید تمام نوبت های ثبت شده مربوط به این پرونده را مشاهده نمایید (تصویر 20).

  • پذیرش ها : در این بخش می توانید تمام پذیرش های ثبت شده مربوط به این پرونده را مشاهده نمایید (تصویر 21).

  • ملاقات ها : در این بخش می توانید تمام ملاقات های بیمار با پزشک معالج ثبت شده در نرم افزار را مشاهده نمایید (تصویر 22).

  • عملیات مالی : این قسمت مانند یک دفترچه یاداشت ساده برای نوشتن بدهی ها و طلب های بیمار عمل می کند (تصویر 23).

  • تصاویر : در این بخش می توانید تصاویری را به صورت جداگانه برای پرونده بیمار ثبت نمایید (تصویر 24).

مدیریت نوبت های پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 20
مدیریت پذیرش های پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 21
مدیریت ملاقات های پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 22
دفتر مالی پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 23
تصاویر پرونده بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 24

ویرایش مشخصات پرونده پزشکی بیمار :

بر روی آیکون بر روی منو کلیک کنید (تصویر 25) تا پنجره مشخصات پرونده پزشکی بیمار باز شود.

ویرایش مشخصات پرونده پزشکی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 25

اطلاعات مورد نظر را با دقت تغییر دهید.

جهت ثبت اطلاعات بر روی آیکون مشخص شده در تصویر 15 کلیک کنید و یا از کلید های میانبر در صفحه کلید ctrl + s استفاده کنید.

حذف پرونده پزشکی بیمار :

بر روی آیکون بر روی منو کلیک کنید (تصویر 26).

حذف پرونده پزشکی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کوک
تصویر 26
افرازدادگان کوک