×
تماس با ما
سایر راه های ارتباطی :

045-33723484

نرم افزار پژوهشگر کوک به صورت افتخاری و رایگان ارائه می گردد.

   نرم افزار پژوهشگر کوک که به سفارش "جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان" تولید شده بود با توجه به دغدغه موسسین شرکت به صورت افتخاری تقدیم سفارش دهنده گردید و در پی آن طی تصمیمی به طور افتخاری و رایگان در اختیار پژوهشگران محترم قرار می گیرد.

افرازدادگان کوک